2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Dương vào ngày 01/02/2019

ĐB 023311
G.1 39919
G.2 64512
G.3 71925 31255
G.4 72414 23556 03660 04590
23230 72712 68633
G.5 7685
G.6 9248 2529 4163
G.7 887
G.8 17
Đầu Loto
0
1 11;12(2);14; 17; 19
2 25; 29
3 30; 33
4 48
5 55; 56
6 60; 63
7
8 85; 87
9 90