2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Dương vào ngày 01/07/2022

ĐB 996421
G.1 22838
G.2 91358
G.3 67192 65832
G.4 73165 22447 26284 89839
04010 75916 02621
G.5 8577
G.6 7239 3261 3420
G.7 847
G.8 55
Đầu Loto
0
1 10; 16
2 20; 21(2)
3 32; 38; 39(2)
4 47(2)
5 55; 58
6 61; 65
7 77
8 84
9 92