2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Dương vào ngày 02/09/2022

ĐB 681259
G.1 26274
G.2 27753
G.3 84756 16739
G.4 78120 99792 59427 15554
69924 84564 91106
G.5 0242
G.6 5496 4354 7107
G.7 238
G.8 13
Đầu Loto
0 06; 07
1 13
2 20; 24; 27
3 38; 39
4 42
5 53; 54(2);56; 59
6 64
7 74
8
9 92; 96