2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Dương vào ngày 29/01/2021

ĐB 593061
G.1 03969
G.2 75869
G.3 29460 82724
G.4 90151 46941 42677 03748
04241 42030 50176
G.5 8829
G.6 7730 9324 4956
G.7 860
G.8 98
Đầu Loto
0
1
2 24(2);29
3 30(2)
4 41(2);48
5 51; 56
6 60(2);61;69(2)
7 76; 77
8
9 98