2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Dương vào ngày 29/04/2022

ĐB 820491
G.1 10701
G.2 03844
G.3 42372 47346
G.4 44775 85068 73261 74524
61878 43991 67628
G.5 7991
G.6 7179 4095 7772
G.7 941
G.8 17
Đầu Loto
0 01
1 17
2 24; 28
3
4 41; 44; 46
5
6 61; 68
7 72(2);75; 78; 79
8
9 91(3);95