2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận vào ngày 03/02/2022

ĐB 659069
G.1 95575
G.2 77118
G.3 29344 34053
G.4 84781 77246 40265 36300
75939 09521 15775
G.5 0490
G.6 8981 5824 5492
G.7 927
G.8 58
Đầu Loto
0 00
1 18
2 21; 24; 27
3 39
4 44; 46
5 53; 58
6 65; 69
7 75(2)
8 81(2)
9 90; 92