2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận vào ngày 04/02/2021

ĐB 115548
G.1 94736
G.2 24585
G.3 57193 58313
G.4 44111 56039 13481 34864
34192 14884 35307
G.5 0257
G.6 8319 2029 0509
G.7 250
G.8 98
Đầu Loto
0 07; 09
1 11; 13; 19
2 29
3 36; 39
4 48
5 50; 57
6 64
7
8 81; 84; 85
9 92; 93; 98