2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận vào ngày 06/01/2022

ĐB 224022
G.1 77971
G.2 83828
G.3 88512 77346
G.4 27866 00063 53648 58608
77803 79185 09804
G.5 7827
G.6 2293 7572 5840
G.7 047
G.8 65
Đầu Loto
0 03; 04; 08
1 12
2 22;27; 28
3
4 40; 46; 47; 48
5
6 63; 65; 66
7 71; 72
8 85
9 93