2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận vào ngày 09/07/2020

ĐB 801879
G.1 18064
G.2 44375
G.3 42160 26180
G.4 15624 51893 66777 66173
08071 07045 03674
G.5 5005
G.6 7972 8675 8829
G.7 727
G.8 73
Đầu Loto
0 05
1
2 24; 27; 29
3
4 45
5
6 60; 64
7 71; 72; 73(2);74; 75(2);77; 79
8 80
9 93