2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận vào ngày 13/01/2022

ĐB 975162
G.1 57726
G.2 47395
G.3 84358 42540
G.4 93112 88283 74546 59335
75049 39493 06509
G.5 8630
G.6 1121 6475 3490
G.7 794
G.8 55
Đầu Loto
0 09
1 12
2 21; 26
3 30; 35
4 40; 46; 49
5 55; 58
6 62
7 75
8 83
9 90; 93; 94; 95