2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận vào ngày 13/02/2020

ĐB 611281
G.1 42033
G.2 06152
G.3 55617 70991
G.4 51198 06598 87651 81543
36722 86887 54341
G.5 3373
G.6 3700 6765 6525
G.7 110
G.8 70
Đầu Loto
0 00
1 10; 17
2 22; 25
3 33
4 41; 43
5 51; 52
6 65
7 70; 73
8 81;87
9 91; 98(2)