2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận vào ngày 23/06/2022

ĐB 029023
G.1 40726
G.2 18672
G.3 21663 04760
G.4 56701 91968 29244 65243
31318 92306 83215
G.5 3653
G.6 9009 1167 1353
G.7 217
G.8 44
Đầu Loto
0 01; 06; 09
1 15; 17; 18
2 23;26
3
4 43; 44(2)
5 53(2)
6 60; 63; 67; 68
7 72
8
9