2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận vào ngày 28/04/2022

ĐB 063241
G.1 71016
G.2 30262
G.3 76106 90569
G.4 60844 87786 10952 01783
28380 34200 17953
G.5 3180
G.6 4435 1115 2422
G.7 860
G.8 19
Đầu Loto
0 00; 06
1 15; 16; 19
2 22
3 35
4 41;44
5 52; 53
6 60; 62; 69
7
8 80(2);83; 86
9