2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận vào ngày 28/10/2021

ĐB 685860
G.1 23393
G.2 42736
G.3 17875 63398
G.4 71829 71829 47113 71065
33419 71250 07855
G.5 4692
G.6 9211 1730 1730
G.7 497
G.8 57
Đầu Loto
0
1 11; 13; 19
2 29(2)
3 30(2);36
4
5 50; 55; 57
6 60;65
7 75
8
9 92; 93; 97; 98