2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận vào ngày 30/01/2020

ĐB 410055
G.1 00672
G.2 76401
G.3 01070 27670
G.4 19711 43925 37373 92273
23883 45981 67308
G.5 5730
G.6 0932 2494 6451
G.7 756
G.8 89
Đầu Loto
0 01; 08
1 11
2 25
3 30; 32
4
5 51; 55;56
6
7 70(2);72; 73(2)
8 81; 83; 89
9 94