2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp vào ngày 06/06/2022

ĐB 038473
G.1 20788
G.2 40435
G.3 26827 67890
G.4 29123 71204 23348 34977
76185 30765 29990
G.5 2955
G.6 3442 8987 5773
G.7 419
G.8 22
Đầu Loto
0 04
1 19
2 22; 23; 27
3 35
4 42; 48
5 55
6 65
7 73(2);77
8 85; 87; 88
9 90(2)