2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 01/01/2022

ĐB 097869
G.1 09666
G.2 36658
G.3 53028 01773
G.4 68456 39319 87287 23995
82590 81014 53028
G.5 1512
G.6 2329 5161 8292
G.7 494
G.8 57
Đầu Loto
0
1 12; 14; 19
2 28(2);29
3
4
5 56; 57; 58
6 61; 66; 69
7 73
8 87
9 90; 92; 94; 95