2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 02/05/2022

ĐB 568875
G.1 14289
G.2 98388
G.3 31385 35680
G.4 85672 58337 86582 69053
43799 98318 05183
G.5 3294
G.6 8933 9529 2345
G.7 330
G.8 75
Đầu Loto
0
1 18
2 29
3 30; 33; 37
4 45
5 53
6
7 72; 75(2)
8 80; 82; 83; 85; 88; 89
9 94; 99