2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 06/04/2019

ĐB 335422
G.1 35715
G.2 58330
G.3 83139 76037
G.4 54286 82218 42929 57249
59998 59918 94782
G.5 3333
G.6 4143 2513 6991
G.7 923
G.8 14
Đầu Loto
0
1 13; 14; 15; 18(2)
2 22;23; 29
3 30; 33; 37; 39
4 43; 49
5
6
7
8 82; 86
9 91; 98