2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 12/06/2021

ĐB 062117
G.1 61608
G.2 82353
G.3 97087 32917
G.4 27987 47741 63069 31967
26228 18272 45361
G.5 9506
G.6 2763 1913 7957
G.7 188
G.8 04
Đầu Loto
0 04; 06; 08
1 13; 17(2)
2 28
3
4 41
5 53; 57
6 61; 63; 67; 69
7 72
8 87(2);88
9