2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 13/04/2019

ĐB 640400
G.1 87025
G.2 09655
G.3 59271 78501
G.4 79374 38025 17120 98136
18006 81579 74326
G.5 2513
G.6 8711 7363 3757
G.7 528
G.8 32
Đầu Loto
0 00;01; 06
1 11; 13
2 20; 25(2);26; 28
3 32; 36
4
5 55; 57
6 63
7 71; 74; 79
8
9