2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 14/09/2019

ĐB 990755
G.1 30955
G.2 49672
G.3 52930 12251
G.4 89361 23873 98424 30890
32774 17065 36890
G.5 9756
G.6 8764 7234 0570
G.7 914
G.8 34
Đầu Loto
0
1 14
2 24
3 30; 34(2)
4
5 51; 55(2);56
6 61; 64; 65
7 70; 72; 73; 74
8
9 90(2)