2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 18/06/2022

ĐB 296025
G.1 10841
G.2 23940
G.3 34668 25913
G.4 83843 44840 30542 17735
77660 48603 11914
G.5 5306
G.6 3442 1722 5506
G.7 297
G.8 45
Đầu Loto
0 03; 06(2)
1 13; 14
2 22; 25
3 35
4 40(2);41; 42(2);43; 45
5
6 60; 68
7
8
9 97