2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 21/12/2020

ĐB 008362
G.1 50634
G.2 18435
G.3 56168 10140
G.4 75121 58663 76665 79076
19164 37273 38525
G.5 0841
G.6 1762 6615 8295
G.7 986
G.8 75
Đầu Loto
0
1 15
2 21; 25
3 34; 35
4 40; 41
5
6 62(2);63; 64; 65; 68
7 73; 75; 76
8 86
9 95