2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 22/06/2020

ĐB 008625
G.1 94862
G.2 02730
G.3 20238 20582
G.4 35455 45582 45594 13780
78510 15216 09076
G.5 0273
G.6 4114 2250 9927
G.7 497
G.8 73
Đầu Loto
0
1 10; 14; 16
2 25;27
3 30; 38
4
5 50; 55
6 62
7 73(2);76
8 80; 82(2)
9 94; 97