2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 23/05/2020

ĐB 488480
G.1 14885
G.2 26624
G.3 48892 55497
G.4 09123 59561 77354 80165
02861 75497 20975
G.5 7082
G.6 3045 5798 9779
G.7 012
G.8 95
Đầu Loto
0
1 12
2 23; 24
3
4 45
5 54
6 61(2);65
7 75; 79
8 80;82; 85
9 92; 95; 97(2);98