2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 23/09/2019

ĐB 038930
G.1 85461
G.2 25094
G.3 65046 52321
G.4 52292 34919 12162 21132
56783 53466 54982
G.5 5554
G.6 5094 0705 7530
G.7 142
G.8 37
Đầu Loto
0 05
1 19
2 21
3 30(2);32; 37
4 42; 46
5 54
6 61; 62; 66
7
8 82; 83
9 92; 94(2)