2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 24/01/2022

ĐB 516375
G.1 86968
G.2 82663
G.3 47994 40480
G.4 68690 69237 49057 09164
76424 42815 60978
G.5 4057
G.6 5140 5080 1090
G.7 046
G.8 94
Đầu Loto
0
1 15
2 24
3 37
4 40; 46
5 57(2)
6 63; 64; 68
7 75;78
8 80(2)
9 90(2);94(2)