2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 28/09/2019

ĐB 266549
G.1 26269
G.2 09195
G.3 27317 76961
G.4 32511 01994 45294 41928
31104 30250 25367
G.5 4086
G.6 1601 7957 4205
G.7 455
G.8 62
Đầu Loto
0 01; 04; 05
1 11; 17
2 28
3
4 49
5 50; 55; 57
6 61; 62; 67; 69
7
8 86
9 94(2);95