2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Hồ Chí Minh vào ngày 30/01/2021

ĐB 034031
G.1 64469
G.2 97968
G.3 84098 87798
G.4 26237 83912 18839 31530
05082 96848 53799
G.5 2088
G.6 8997 8935 5629
G.7 381
G.8 50
Đầu Loto
0
1 12
2 29
3 30; 31;35; 37; 39
4 48
5 50
6 68; 69
7
8 81; 82; 88
9 97; 98(2);99