2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Tây Ninh vào ngày 04/10/2018

ĐB 406093
G.1 70844
G.2 28996
G.3 94081 41817
G.4 58349 70929 53921 88997
22790 12443 48447
G.5 6224
G.6 5580 7883 8938
G.7 151
G.8 90
Đầu Loto
0
1 17
2 21; 24; 29
3 38
4 43; 44; 47; 49
5 51
6
7
8 80; 81; 83
9 90(2);93;96; 97