2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Tây Ninh vào ngày 12/09/2019

ĐB 493568
G.1 81075
G.2 65891
G.3 22165 62160
G.4 25825 65217 87022 67821
13099 32214 43391
G.5 7692
G.6 5931 9233 7751
G.7 872
G.8 36
Đầu Loto
0
1 14; 17
2 21; 22; 25
3 31; 33; 36
4
5 51
6 60; 65; 68
7 72; 75
8
9 91(2);92; 99