2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Tây Ninh vào ngày 14/01/2021

ĐB 060206
G.1 56349
G.2 72841
G.3 13225 65351
G.4 31696 89759 59705 85599
80280 00688 55357
G.5 4613
G.6 1026 2681 1732
G.7 649
G.8 75
Đầu Loto
0 05; 06
1 13
2 25; 26
3 32
4 41; 49(2)
5 51; 57; 59
6
7 75
8 80; 81; 88
9 96; 99