2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Tây Ninh vào ngày 14/05/2020

ĐB 715676
G.1 70156
G.2 96872
G.3 56221 68697
G.4 88336 99970 16323 51318
55672 05542 52862
G.5 6266
G.6 2269 0924 9222
G.7 462
G.8 76
Đầu Loto
0
1 18
2 21; 22; 23; 24
3 36
4 42
5 56
6 62(2);66; 69
7 70; 72(2);76(2)
8
9 97