2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang vào ngày 14/04/2019

ĐB 992420
G.1 76120
G.2 93223
G.3 82930 17018
G.4 10168 69443 62369 83120
66422 78046 68248
G.5 8743
G.6 9401 1186 4947
G.7 130
G.8 50
Đầu Loto
0 01
1 18
2 20(3);22; 23
3 30(2)
4 43(2);46; 47; 48
5 50
6 68; 69
7
8 86
9