2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Trà Vinh vào ngày 01/07/2022

ĐB 051023
G.1 97878
G.2 46118
G.3 29367 43944
G.4 57919 29000 07763 21097
58287 06733 75190
G.5 7427
G.6 7534 1877 0320
G.7 628
G.8 29
Đầu Loto
0 00
1 18; 19
2 20; 23;27; 28; 29
3 33; 34
4 44
5
6 63; 67
7 77; 78
8 87
9 90; 97