2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Trà Vinh vào ngày 14/01/2022

ĐB 042902
G.1 62842
G.2 86017
G.3 05908 60207
G.4 56237 17204 74850 65783
12712 74824 83718
G.5 7412
G.6 9472 1997 5018
G.7 681
G.8 45
Đầu Loto
0 02;04; 07; 08
1 12(2);17; 18(2)
2 24
3 37
4 42; 45
5 50
6
7 72
8 81; 83
9 97