2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Trà Vinh vào ngày 17/06/2022

ĐB 521241
G.1 33982
G.2 58057
G.3 59579 18291
G.4 23896 92793 15291 01158
26362 06972 59681
G.5 3737
G.6 1898 5841 7470
G.7 818
G.8 37
Đầu Loto
0
1 18
2
3 37(2)
4 41(2)
5 57; 58
6 62
7 70; 72; 79
8 81; 82
9 91(2);93; 96; 98