2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Trà Vinh vào ngày 30/10/2020

ĐB 062743
G.1 37910
G.2 99367
G.3 30538 17821
G.4 90407 36332 85484 74630
79356 30474 83737
G.5 3214
G.6 5973 1879 8792
G.7 943
G.8 57
Đầu Loto
0 07
1 10; 14
2 21
3 30; 32; 37; 38
4 43(2)
5 56; 57
6 67
7 73; 74; 79
8 84
9 92