2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 01/01/2021

ĐB 145743
G.1 00806
G.2 16524
G.3 57169 67303
G.4 74391 52329 22843 20521
46477 69086 83924
G.5 9070
G.6 2535 3415 5888
G.7 972
G.8 75
Đầu Loto
0 03; 06
1 15
2 21; 24(2);29
3 35
4 43(2)
5
6 69
7 70; 72; 75; 77
8 86; 88
9 91