2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 01/07/2022

ĐB 242578
G.1 61782
G.2 69183
G.3 80540 93433
G.4 24693 54304 41100 28041
17896 40833 75326
G.5 8543
G.6 7186 0658 6451
G.7 354
G.8 60
Đầu Loto
0 00; 04
1
2 26
3 33(2)
4 40; 41; 43
5 51; 54; 58
6 60
7 78
8 82; 83; 86
9 93; 96