2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 04/06/2021

ĐB 742628
G.1 65567
G.2 91489
G.3 43677 38365
G.4 45717 51161 37387 71945
31828 02831 15303
G.5 8613
G.6 1545 9070 5344
G.7 598
G.8 71
Đầu Loto
0 03
1 13; 17
2 28(2)
3 31
4 44; 45(2)
5
6 61; 65; 67
7 70; 71; 77
8 87; 89
9 98