2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 05/07/2019

ĐB 124024
G.1 73212
G.2 64605
G.3 97098 37493
G.4 72918 26051 02956 35367
50836 55573 16607
G.5 8649
G.6 7323 1340 1589
G.7 371
G.8 10
Đầu Loto
0 05; 07
1 10; 12; 18
2 23; 24
3 36
4 40; 49
5 51; 56
6 67
7 71; 73
8 89
9 93; 98