2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 05/11/2021

ĐB 413635
G.1 25758
G.2 61758
G.3 49720 36780
G.4 66421 83692 28398 17763
66110 90273 44567
G.5 5355
G.6 4554 4666 6440
G.7 749
G.8 06
Đầu Loto
0 06
1 10
2 20; 21
3 35
4 40; 49
5 54; 55; 58(2)
6 63; 66; 67
7 73
8 80
9 92; 98