2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 07/01/2022

ĐB 247572
G.1 83759
G.2 40213
G.3 04416 00248
G.4 67353 97880 34302 14248
79276 63372 99503
G.5 4871
G.6 2877 4900 3575
G.7 354
G.8 75
Đầu Loto
0 00; 02; 03
1 13; 16
2
3
4 48(2)
5 53; 54; 59
6
7 71; 72(2);75(2);76; 77
8 80
9