2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 08/04/2022

ĐB 269023
G.1 80719
G.2 79473
G.3 31661 95766
G.4 55869 96060 59196 40890
98449 34112 67477
G.5 5950
G.6 9581 5795 2736
G.7 179
G.8 35
Đầu Loto
0
1 12; 19
2 23
3 35; 36
4 49
5 50
6 60; 61; 66; 69
7 73; 77; 79
8 81
9 90; 95; 96