2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 12/06/2020

ĐB 071971
G.1 52734
G.2 32657
G.3 97919 48062
G.4 75869 52851 03145 57137
95162 02049 57752
G.5 2597
G.6 7031 9527 0518
G.7 856
G.8 24
Đầu Loto
0
1 18; 19
2 24; 27
3 31; 34; 37
4 45; 49
5 51; 52; 56; 57
6 62(2);69
7 71
8
9 97