2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 13/11/2020

ĐB 430340
G.1 49071
G.2 68136
G.3 32030 82766
G.4 91179 22838 58660 56737
57297 75444 27752
G.5 3184
G.6 1148 6015 2028
G.7 139
G.8 80
Đầu Loto
0
1 15
2 28
3 30; 36; 37; 38; 39
4 40;44; 48
5 52
6 60; 66
7 71; 79
8 80; 84
9 97