2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 15/11/2019

ĐB 865438
G.1 40295
G.2 66275
G.3 32780 89430
G.4 29578 33454 74450 75761
98094 14431 25166
G.5 9420
G.6 3888 1075 1730
G.7 240
G.8 95
Đầu Loto
0
1
2 20
3 30(2);31; 38
4 40
5 50; 54
6 61; 66
7 75(2);78
8 80; 88
9 94; 95(2)