2 chữ số
3 chữ số
Đầy đủ
Nhập số cần tìm:
Chọn khoảng ngày cần xem:
 - 

Chọn tỉnh:

Sổ kết quả xổ số miền Nam Vĩnh Long vào ngày 16/10/2020

ĐB 020914
G.1 68326
G.2 78749
G.3 51405 93877
G.4 24559 99974 82914 88077
60993 91890 62914
G.5 8440
G.6 6396 2589 8294
G.7 579
G.8 14
Đầu Loto
0 05
1 14(4)
2 26
3
4 40; 49
5 59
6
7 74; 77(2);79
8 89
9 90; 93; 94; 96